Dekorationsidéer

Tips för att skydda din trädgård på vintern

Krukväxter står inför en mängd utmaningar på vintern: törst, vind, plötslig temperaturfall och rotskador. Även hårda växter som används i området kan orsaka skador under den kalla årstiden. Växtens topp kan vara vilande, men rötterna kanske inte. Rötterna till alla växter i en behållare utsätts för rumstemperatur. Så här håller du dina rötter på vintern: […]